GĐPT Bảo Lâm – Tuy Hoà giao lưu GĐPT Long Khánh – Quy Nhơn.

Hôm nay chủ nhật 03/3/2019, GĐPT Bảo Lâm, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên giao lưu sinh hoạt cùng với GĐPT Kỳ Hoàn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định tại Tổ đình Long Khánh, Quy Nhơn. Và dưới đây là một số hình ảnh lưu niệm.

Hai Nghi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *