Sông Cầu: Húy kỵ lần thứ 15 cố Hòa thượng Thích Phước Trí

Sáng ngày 20/10/2019 (nhằm 22/9 Kỷ Hợi) HT. Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trụ trì chùa Triều Tôn (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) cùng môn nhơn Pháp quyến long trọng tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 15 cố HT. Thích Phước Trí cùng hiệp kỵ, tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công kiến tạo trùng hưng chùa Triều Tôn.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Tâm Thủy – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; ĐĐ.Thích Chúc Phát – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; TT.Thích Quảng Đạo – Nguyên Trưởng BTS GHPGVN thị xã Sông Cầu; ĐĐ.Thích Nguyên Hòa – Trưởng BTS GHPGVN thị xã Sông Cầu, chư Tôn tịnh đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng đông đảo quý Phật tử về dâng hương tưởng niệm.

Đúng 8 giờ, ba hồi chuông trống Bát nhã hùng vang. Môn nhơn pháp quyến cung thỉnh chư Tôn đức Ban Kinh sư do TT.Thích Quảng Đạo làm sám chủ, quang lâm Phật điện, tuyên đọc Sớ văn Khai kinh, cúng Ngọ. Sau đó, chư Tôn đức Chứng minh quang lâm về trước Tổ đường dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ chư vị Tiền bối hữu công kiến tạo chùa Triều Tôn và truy tiến cố Giác linh HT. Thích Phước Trí.

Để tưởng niệm Giác linh Hòa thượng, bậc Thầy đã một đời tinh tấn tu hành, làm lợi lạc nhân sinh, toàn thể môn nhơn Pháp quyến đồng tâm hiệp lực thiết lễ cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn đức để tạo chút phước lành, dâng lên cúng dường bậc tôn sư khả kính.

Tổ đình Triều Tôn được Thiền sư Liễu Diệu, hiệu Chánh Quang, phái Lâm Tế – Chúc Thánh, đời thứ 37 khai sơn vào đầu triều Nguyễn (1803). Qua bao thăng trầm biến chuyển, chùa Triều Tôn đã được trùng tu nhiều lần, lần gần đây nhất là vào năm 2000, do HT.Thích Đồng Tiến đảm đương. Nhờ đó, ngôi Tổ đình mới có được diện mạo trang nghiêm bề thế như ngày hôm nay.

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC TRÍ (1920 – 2002)

Chân dung cố HT.Thích Phước Trí

Hòa thượng Thích Phước Trí, huý thượng THỊ hạ TÍN, tự Hành Giải, thế danh là Huỳnh Hữu Ân. Sinh 01/5/Canh Thân (1920) tại làng Phương Lưu, xã Xuân Thọ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Thân phụ là cụ Ông Huỳnh Chánh và thân mẫu là cụ Bà Phạm Thị Lơ.

Xuất thân trong một gia đình thâm tín Tam Bảo. Năm 16 tuổi (1935), Hòa thượng khai tâm nhập đạo, thọ giới quy y Tổ Thiền Phương tại chùa Phước Sơn – Đồng Tròn, với pháp danh Thị Tín, tự Hành Giải. Năm 1936 – 1943, Hòa thượng theo học tại Phật học đường Tây Thiên, Báo Quốc, Huế. Năm Đinh Hợi (1947), được Bổn sư cho phép, Hòa thượng thọ Cụ túc giới tại đại Giới đàn chùa Bảo Sơn, Tuy An cùng với quý Ngài Trí Thành, Phước Ninh, Huệ Thắng… do HT.Vạn Ân làm đường đầu truyền giới. Tại đây Hòa thượng nhận pháp hiệu là Phước Trí, nối pháp đời 42 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Năm ấy Hòa thượng 27 tuổi.

Sau khi đắc pháp, Hòa thượng lại càng nỗ lực tấn tu, tinh nghiêm giới luật. Năm 30 tuổi (1950) nhận thấy Hòa thượng đủ khả năng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” nên được ủy nhiệm kế thừa Bổn sư, trụ trì Tổ Đình Phước Sơn để Hoằng Pháp độ sanh. Từ đó trở đi, Hòa thượng chăm lo Phật sự, hoằng dương chánh pháp, tiếp Tăng độ chúng. Nhờ đức độ cảm hóa nên Tăng chúng, thiện nam tín nữ quy tụ tu học ngày càng nhiều. Đến năm Nhâm Dần (1962), HT.Liên Tâm viên tịch, Hòa thượng tiếp tục kiêm nhiệm trụ trì Tổ đình Triều Tôn. Năm Giáp Thìn (1964), Hòa thượng được công cử đảm nhiệm Đặc ủy Tăng sự GHPGVNTN tỉnh Phú Yên. Năm 1965 – 1967, Hòa thượng vào Nam Hoằng pháp và ngụ tại chùa Thiền Tịnh, quận 2. Năm 1967 – 1969, Hòa thượng là Giáo thọ sư Phật học viện Bảo Tịnh, tỉnh Phú Yên.

Năm Ất Sửu (1985), HT.Phước Hộ viên tịch, thêm lần nữa Hòa thượng lại đảm nhiệm trụ trì Tổ Đình Từ Quang – Đá Trắng. Và như vậy, cuộc đời của Hòa thượng đã gắn liền với ba ngôi Tổ Đình nổi tiếng của thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Phú Yên. Năm Mậu Dần (1998), Hòa thượng là Chứng minh đạo sư của giới đàn Liễu Quán I tổ chức tại chùa Bảo Tịnh, tỉnh Phú Yên. Nhiệm Kỳ 2002 – 2007, Hòa thượng được cung thỉnh làm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên. Và đây cũng là sự cống hiến cuối cùng trong sự nghiệp Hoằng Pháp lợi sanh của Ngài.

Năm tháng trôi qua, thân tứ đại cũng đã đến hồi suy yếu, vào ngày 28/10/2002 (23/9/Nhâm Ngọ) Hòa thượng đã an tường thị tịch, hưởng thọ 83 tuổi, 55 hạ lạp, để lại cho môn đồ Pháp quyến nhiều nỗi niềm kính tiếc. Bảo tháp của Hòa thượng được kiến lập tại Tổ đình Triều Tôn.

Suốt sự nghiệp hành đạo, Hòa thượng có công lớn trong việc trùng tu Tổ đình Phước Sơn vào các năm 1961 và 1993. Đồng thời, Hòa thượng cũng đã trùng tu chánh điện Tổ đình Triều Tôn và vườn tháp Tổ vào các năm 1981 và 1983. Cuộc đời Hòa thượng luôn là tấm gương sáng, một bậc Thầy mẫu mực, một bậc Giáo phẩm tôn nghiêm mật hạnh. Hòa thượng đã dấn thân cho sự nghiệp kế vãng khai lai, truyền thừa Tổ ấn, hoằng hóa chánh pháp làm lợi lạc quần sanh. Ngài đã về Tây, nhưng công đức và hạnh quả ấy của ngài vẫn luôn là biểu tượng cho hàng Tứ chúng nương tựa để tiến tu.

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG, HUÝ thượng THỊ hạ TÍN, TỰ HẠNH GIẢI, HIỆU PHƯỚC TRÍ HOÀ THƯỢNG GIÁC LINH.

Tin và ảnh:  Nhuận Ân, Quảng Tường

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *