Tiểu sử cố Trưởng lão Hoà Thượng Thích Phước Trí

Hòa thượng Thích Phước Trí, huý thượng THỊ hạ TÍN, tự Hành Giải, thế danh là Huỳnh Hữu Ân. Sinh 01/5/Canh Thân (1920) tại làng Phương Lưu, xã Xuân Thọ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Thân phụ là cụ Ông Huỳnh Chánh và thân mẫu là cụ Bà Phạm Thị Lơ.

Tôn dung đức Trưởng lão Hoà Thượng Thích Phước Trí (1920-2002)

Xuất thân trong một gia đình thâm tín Tam Bảo. Năm 16 tuổi (1935), Hòa thượng khai tâm nhập đạo, thọ giới quy y Tổ Thiền Phương tại chùa Phước Sơn – Đồng Tròn, với pháp danh Thị Tín, tự Hành Giải. Năm 1936 – 1943, Hòa thượng theo học tại Phật học đường Tây Thiên, Báo Quốc, Huế. Năm Đinh Hợi (1947), được Bổn sư cho phép, Hòa thượng thọ Cụ túc giới tại đại Giới đàn chùa Bảo Sơn, Tuy An cùng với quý Ngài Trí Thành, Phước Ninh, Huệ Thắng…, do HT.Vạn Ân làm đường đầu truyền giới. Tại đây Hòa thượng nhận pháp hiệu là Phước Trí, nối pháp đời 42 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Năm ấy Hòa thượng 27 tuổi.

Sau khi đắc pháp, Hòa thượng lại càng nỗ lực tấn tu, tinh nghiêm giới luật. Năm 30 tuổi (1950) nhận thấy Hòa thượng đủ khả năng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” nên được ủy nhiệm kế thừa Bổn sư, trụ trì Tổ Đình Phước Sơn để Hoằng Pháp độ sanh. Từ đó trở đi, Hòa thượng chăm lo Phật sự, hoằng dương chánh pháp, tiếp Tăng độ chúng. Nhờ đức độ cảm hóa nên Tăng chúng, thiện nam tín nữ quy tụ tu học ngày càng nhiều. Đến năm Nhâm Dần (1962), HT.Liên Tâm viên tịch, Hòa thượng tiếp tục kiêm nhiệm trụ trì Tổ đình Triều Tôn. Năm Giáp Thìn (1964), Hòa thượng được công cử đảm nhiệm Đặc ủy Tăng sự GHPGVNTN tỉnh Phú Yên. Năm 1965 – 1967, Hòa thượng vào Nam hoằng pháp và ngụ tại chùa Thiền Tịnh, quận 2. Năm 1967 – 1969, Hòa thượng là Giáo thọ sư Phật học viện Bảo Tịnh, tỉnh Phú Yên.

Năm Ất Sửu (1985), HT.Phước Hộ viên tịch, thêm lần nữa Hòa thượng lại đảm nhiệm trụ trì Tổ Đình Từ Quang – Đá Trắng. Và như vậy, cuộc đời của Hòa thượng đã gắn liền với ba ngôi Tổ Đình nổi tiếng của thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Phú Yên. Năm Mậu Dần (1998), Hòa thượng là Chứng minh đạo sư của giới đàn Liễu Quán I tổ chức tại chùa Bảo Tịnh, tỉnh Phú Yên. Nhiệm Kỳ 2002 – 2007, Hòa thượng được cung thỉnh làm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên. Và đây cũng là sự cống hiến cuối cùng trong sự nghiệp Hoằng Pháp lợi sanh của Ngài.

Năm tháng trôi qua, thân tứ đại cũng đã đến hồi suy yếu, vào ngày 28/10/2002 (23/9/Nhâm Ngọ) Hòa thượng đã an tường thị tịch, hưởng thọ 83 tuổi, 55 hạ lạp, để lại cho môn đồ Pháp quyến nhiều nỗi niềm kính tiếc. Bảo tháp của Hòa thượng được kiến lập tại Tổ đình Triều Tôn.

Suốt sự nghiệp hành đạo, Hòa thượng có công lớn trong việc trùng tu Tổ đình Phước Sơn vào các năm 1961 và 1993. Đồng thời, Hòa thượng cũng đã trùng tu chánh điện Tổ đình Triều Tôn và vườn tháp Tổ vào các năm 1981 và 1983. Cuộc đời Hòa thượng luôn là tấm gương sáng, một bậc Thầy mẫu mực, một bậc Giáo phẩm tôn nghiêm mật hạnh. Hòa thượng đã dấn thân cho sự nghiệp kế vãng khai lai, truyền thừa Tổ ấn, hoằng hóa chánh pháp làm lợi lạc quần sanh. Ngài đã về Tây, nhưng công đức và hạnh quả ấy của ngài vẫn luôn là biểu tượng cho hàng Tứ chúng nương tựa để tiến tu.

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG, HUÝ thượng THỊ hạ TÍN, TỰ HẠNH GIẢI, HIỆU PHƯỚC TRÍ HOÀ THƯỢNG GIÁC LINH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *