Chư Tôn đức Tăng-già Phú Yên kiết giới an cư kiết hạ

Sáng nay, 16/4/Kỷ Hợi (20/5/2019), theo truyền thống Phật giáo tỉnh nhà, chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, đại đức Tăng đã thực hiện nghi thức kiết giới an cư kiết hạ, tại Đại hùng điện Chùa Bảo Tịnh.

HT.Thích Tâm Thuỷ – Thành viên HĐCM, Chứng mình BTS tỉnh; HT.Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS tỉnh; HT.Thích Nguyên Từ – Chứng minh BTS tỉnh cùng niêm hương bạch Phật.

    

HK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *