Chư tôn đức Tăng, Ni tác pháp Tự Tứ, giải Hạ

Sáng ngày 16/7/Kỷ Hợi(16/08/2019), chư tôn đức Tăng toàn tỉnh Phú Yên đã vân tập tại tịnh nghiệp đạo tràng Trường Hạ Tăng (chùa Bảo Tịnh, Phường 3, TP Tuy Hoà) cử hành lễ Tự Tứ kết thúc mùa An cư Kiết hạ PL. 2563 – DL. 2019.

Buổi lễ có sự chứng minh và trực tiếp thâu chung bảng của HT.Thích Tâm Thuỷ – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS tỉnh và HT Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên.

Sau các nghi thức bạch Phật yết Tổ, khai Luật tạng, chư tôn đức Tăng đã tác pháp Tự Tứ, giải Hạ. Ba tháng qua, chư tôn đức đã nghiêm trì Giới luật, thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới bổn và nội quy của Ban Tổ chức trường Hạ, tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng tinh thần luật Phật chế định. Đây cũng là ngày chư Tăng được tăng thêm tuổi hạ, ngày đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập, nên đó cũnglà ngày chư Phật hoan hỷ.Với tinh thầntôn trọng, hòa hợp, vị tha, bao dung độ lượng, công tâm và bình đẳng, chư Hành giả đãcó buổi Tự tứ thanh tịnh, tự tín và hỉ lạc viên mãn.

Cùng thời gian trên, đại diện chư Tôn đức Ni đã tác pháp cầu Tăng giáo giới, sau đó về Trường hạ Ni, tạichùa Bình Quang (phường 4, TP Tuy Hòa) tác pháp Tự Tứ và giải chế.

Chư Ni thỉnh giáo giới.

Tại đây, dưới sự chủ trì của Ni Sư Thích Nữ Diệu Thông – Trưởng PBĐTNG tỉnh Phú Yên, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Ngạn – Ủy viên PBĐTNG tỉnh Phú Yên, cùng sự hiện diện của 115 vị hành giả trong Hạ trường Ni đồng tham dự.

Sau các nghi thức Tự Tứ như Pháp, khép lại mùa an cư kiết hạ PL.2563, Ni Sư Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh đại lao chư Ni trưởng ban đạo từ, sách tấn đến Ni chúng: “Quý vị phải luôn tinh tấn thực hành lời Phật dạy, lấy Giới luật làm đầu, luôn thật sự tỉnh thức trong quá trình tu tập và hành đạo phía trước, cố gắng học cho thành tài, tu cho thành đức, là phước điền cho chúng sanh để không phụ lòng hoài vọng của chư tôn Giáo phẩm, cũng như quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa”.

Trong khung cảnh trang nghiêm trầm lặng của ngày Tự Tứ, hội chúng lắng đọng tâm tư, cung đối Phật tiền, nghe lời đạo từ sách tấn của Ni Sư, đồng chắp tay phát nguyện: y giáo phụng hành.

Minh Thảo, Minh Viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *